Loading...
PDV-2e/M Tủ So Màu Di Động Đa Nguồn Sáng
Mã SP: PDV-2e/M
Tủ so màu di động PDV-2e/M nhỏ gọn tiện lợi phù hợp với tiêu chuẩn ASTM D1792.Các bản lề của tủ so màu được thiết kế độ đáo cho phép người sử dụng tháo ráp nhanh chống, và dễ dàng...
Tủ So Màu Mô Phỏng - SCV
Mã SP: SCV Simultaneous Color Viewer
Tủ so màu  (SCV) được thiết kế để giúp phát hiện sự thay đổi màu sắc và kiểm tra sự hài hòa màu sắc bằng cách cho phép so sánh trực quan giữa các màu theo bốn nguồn sáng khác...
Tủ So Màu gti
Mã SP: CRD-1
Color Demonstrator (CRD) là một công cụ giáo dục và truyền thông cho phép bạn dễ dàng chứng minh các hiệu ứng nguồn ánh sáng khác nhau có trên các mẫu màu giống nhau.