Loading...

Fryma Fabric Extension Tester TF143

Mã SP: TF143

Máy kiểm tra độ giãn vải Fryma, tuân thủ BS 4294, là thiết bị xác định độ giãn và độ phục hồi của vải dệt một cách đơn giản và kinh tế, cả dệt kim và dệt thoi. Thiết bị này tuân thủ BS 4294, v.v... Máy thử độ giãn vải Fryma kéo căng vải một cách cẩn thận nhất và cung cấp tốc độ kéo giãn chính xác, tốc độ này được hiển thị rõ ràng trên thang đo của máy thử.
Máy đo độ giãn vải Fryma bao gồm một khung tải có kẹp và thiết bị căng vít, hai quả nặng tải 3kg và các mẫu cắt mẫu.


Chia sẻ:

Sản phẩm liên quan