Loading...
Máy Pha Màu- INMAKER-PICCOLO
Mã SP: INKMAKER-PICCOLO
Hệ thống nhỏ gọn này là lý tưởng cho sản xuất quy mô vừa.Hệ thống được vận hành thông qua một máy tính sử dụng phần mềm Maestro®Hệ thống có thể vệ sinh bằng nước và dung môi (Eex...
Máy Pha Màu -INKMAKER-CROMA
Mã SP: INKMAKER
Hệ thống phân phối nhỏ gọn này cung cấp một giải pháp hợp lý để cho sự tự động phối trộn màu. Nó đòi hỏi ít không gian và lý tưởng cho sản xuất quy mô nhỏ.Hệ thống cho phép tái...
Máy Pha Màu- INKMAKER-PESA
Mã SP: INKMAKER
Hệ thống pha màu bằng tay này lý tưởng cho các hoạt động tại nhà máy.Hệ thống được vận hành thông qua một máy tính sử dụng phần mềm Maestro®Phần mềm cộng với cân  có độ phân giải...