Loading...
2507 Grind Gage No. 52
Mã SP: 2507 Grind Gage No. 52
Specbos 1511/NIR
Mã SP: Specbos 1511/NIR
Spectraval 1511 là 1 thiết bị chuyên dùng cho đo bước sóng VIS, và có thể được sử dụng độc lập hoặc kết nối với PC/laptop.Cấu trúc của máy thì giống với dòng spectraval 1501,...
Specbos 1211
Mã SP: Specbos 1211
Specbos 1211 là một máy đo quang phổ thu nhỏ có thể đo vùng quang phổ phổ rộng bao phủ  từ VIS (UV) đến NIR. Nó có thể được sử dụng cho các ứng dụng khác nhau cả trong phòng thí...
Specbos 1211/UV
Mã SP: Specbos 1211/UV
Thiết bị có sẵn với một dải bước sóng mở rộng có thể tùy chọn , bắt đầu từ 230 nm. Có thể đo trong phạm vi mở rộng này trong Radiance cũng như trong chế độ Irradiance