Loading...

MÁY IN BẢNG LỒI( AUTO K-LOX PROOFER)

Mã SP: AUTO K-LOX PROOFER

K Lox Proofer là một công cụ thiết yếu cho các nhà sản xuất mực in và máy in. Lý tưởng cho kiểm soát chất lượng và các mẫu trình bày, R & D và dữ liệu kết hợp màu máy tính.


Chia sẻ:

Phương pháp đơn giản nhất để áp dụng các loại mực flexo và chất lỏng khác lên bất kỳ bề mặt nào để tạo ra những bằng chứng chính xác và lặp lại tương tự như in flexo thông thường. K Lox Proofer là một công cụ thiết yếu cho các nhà sản xuất mực in và máy in. Lý tưởng cho kiểm soát chất lượng và các mẫu trình bày, R & D và dữ liệu kết hợp màu máy tính.

Vui lòng tải catalog để tham khảo thêm

Sản phẩm liên quan