Loading...

MÁY KÉO MỰC IN THỬ BẰNG ĐIỆN/ TỰ ĐỘNG/ KHÍ ĐỘNG

Mã SP: K CONTROL COATER

K Control Coater được sử dụng rộng rãi để ứng dụng sơn, vecni, chất kết dính, mực in lỏng và nhiều lớp phủ bề mặt khác để tạo ra các mẫu nhanh, chính xác và có thể lặp lại được. Sau đó, chúng có thể được sử dụng cho mục đích kiểm soát chất lượng và trình bày, R & D, dữ liệu kết hợp màu máy tính ... Đây là những yếu tố quan trọng cho sự thành công của công ty trong thế giới hiện đại.


Chia sẻ:
  • Tốc độ nhanh, độ bền cao.
  • Bạn sử dụng và làm sạch sẽ.
  • Sự lựa chọn của bạn nằm trong chú thích /
  • Có hai máy có diện tích: 170x250mm hoặc 350x450mm.
  • Đo tốc độ từ 2 ~ 15m / phút.
  • Sử dụng điện tử, điện hoặc không khí.
  • Không thể kết nối với phần mềm CCM (màu hỗn hợp)

Vui lòng tải catalog để tham khảo

Sản phẩm liên quan