Loading...

PASTE INK PROOFER

Mã SP: PASTE INK PROOFER

Mực in cho kết quả chính xác trong 1 lần kéo
Không có cân nhắc lộn xộn hoặc đo mực, không giống như các chứng minh khác.
Hai loại mực có thể được chứng minh đồng thời để so sánh.
Hoàn thiện mực / bảo vệ / làm sạch chu kỳ chỉ có 2 - 3 phút.
Nhiều chứng minh dễ dàng thu được bằng cách sử dụng bất kỳ bề mặt.
Giảm thời gian báo chí xuống.


Chia sẻ:

 
Hai loại mực có thể được in thử  đồng thời để so sánh.
Hoàn thiện mực / bảo vệ / làm sạch chu kỳ chỉ có 2 - 3 phút.
Nhiều mẫu in thử  dễ dàng thu được bằng cách sử dụng bất kỳ bề mặt.
Giảm thời gian in ấn xuống.

Vui lòng tải catalog để biết thêm chi tiết

Sản phẩm liên quan