Loading...
Tủ Mô Phỏng Nguồn Sáng
Mã SP: LED Cube
Sản phẩm chiếu sáng có thể điều chỉnh quang phổ dự trên công nghệ đèn LED đa kênh  được thiết kế để tạo ra môi trường ánh sáng với các yêu cầu không gian và độ sáng khác nhau
Tủ So Màu LED - Phiên Bản Ultimate
Mã SP: LED View -Ultimate Light Cabinet
Phạm vi: Nghiên cứu môi trường ánh sáng tối ưu (bao gồm chiếu sáng văn phòng, công thức ánh sáng nông nghiệp, ánh sáng y học, ánh sáng bảo tàng, ánh sáng thực phẩm, hiệu ứng không...
Tủ So Màu LED -Phiên Bản Chuẩn
Mã SP: LED View -Standard Light Cabinet
Ánh sáng chuẩn của tủ so màu được tạo ra dựa trên công nghệ LED nhiều kênh , bảo đảm rằng Những Gì Bạn Thấy Là Những Gì Bạn Đo Lường.Phạm vi: Mô phỏng các nguồn chiếu sáng tiêu...